Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
+420 596 993 203

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR. Předává znalosti, rozvíjí dovednosti a vytváří prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření. Nabízí kurzy pro veřejnost, spolupracuje s firmami a školami, pořádá přednášky a konference nebo akce kulturního charakteru jako výstavy, sraz absolventů či charitativní běh.