Muzeum města Bohumína

nám. Svobody 37, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
+420 555 506 606

Historicky první městské muzeum se stálou expozicí Pohledy do minulosti města. Má tři výstavní místnosti týkající se archeologických nálezů, dějin, náboženství, školství, průmyslu, dopravy a válek. Největším lákadlem muzea je starobohumínský poklad, což je 54 mincí z let 1660 až 1860. Mezi další vystavené unikáty, které se našly ve zdejších meandrech řeky Odry, patří mamutí stolička a obratel nebo prvorepublikový hraniční kámen.