Městské muzeum Krnov (Flemmichova vila)

Hlubčická 152/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
+420 554 614 570

Podstatnou část sbírkového fondu krnovského muzea tvoří historické sbírky a umělecko-historické sbírky. Nejvíce je zastoupena sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů. Druhý největší fond tvoří archeologie, významný je rovněž fond textilnictví a národopisu. Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy.