Archeopark Chotěbuz - Podobora

Za Mostem 600/20, Louky, 733 01 Karviná

+420 552 309 133

www.archeoparkchotebuz.cz

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Podoba archeoparku vychází z podoby slovanského sídliště v 8. až 11. století. Uvidíte zde rekonstrukci čelní komorové hradby, palisádu obklopující celou akropoli, halovou stavbu, tři obytné objekty i zajímavou vstupní bránu s věží a mostem. Na místě se můžete také seznámit s všedním životem našich předků. Neustále zde probíhá archeologický výzkum, byly zde nalezeny významné nálezy.