Muzeum Chuchelná

Mírová 23, 747 24 Chuchelná

O vznik muzea se zasloužil především Klub vojenské historie International reenactig group K.M.B., který se zde od roku 2016 prezentoval svou aktivní činnosti v oblasti regionální historie. Členům K.M.B. se postupně podařilo prosadit myšlenku vzniku muzea a přesvědčit představitele obce i veřejnost o kulturním a společenském významu této instituce. Nachází se v budově č.p. 23, na adrese bývalého Obecního úřadu v Chuchelné.

Vojenská expozice Muzea Chuchelná, kterou máte možnost zhlédnout, je výsledkem několikaleté práce několika nadšenců z řad historicko-vlastivědného sdružení. Členové tohoto sdružení se zabývají badatelskou prací v oblasti válečné historie zdejšího regionu.

Cílem této expozice je přiblížit široké veřejnosti historické skutečnosti válečných konfliktů, které se zde v minulosti udály a které ovlivňovaly osudy lidí a měnily svět.