Kozmické ptačí louky

Jilešovice 3, 747 92 Háj ve Slezsku, Česko
Pozorovatelna Kozmické ptačí louky, jsou územím ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy. Z chráněných druhů ptáků zde lze zpatřit např. volavku bílou, orla mořského, čápa černého či moudivláčka lužního.