Amfiteátr Kamenité, Vyšní Lhoty

Vyšní Lhoty 192, 739 51 Vyšní Lhoty

Slouží k pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů.