Kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově

Frýdecká 59/2, 739 32 Vratimov

Současný chrám byl dostavěn a posvěcen v roce 1806, v těsné blízkosti původního chátrajícího dřevěného kostela, jehož stav byl v té době již natolik špatný, že hrozil zavalením. O vzniku tohoto dřevěného kostela nemáme žádných zpráv, první zmínka je až z roku 1652. Víme pouze, že byl značně starý, jak podle způsobu stavby, tak podle trámů tesaných sekerou - nebylo použito pily. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Zbourán byl v roce 1808 Zděnému kostelu zůstalo zachováno patrocinium sv. Jana Křtitele. V roce 1886 byly opětovně pořízeny zvony, když předchozí pukly. Větší zvon nesl obraz Blahoslavené Panny Marie a menší sv. Jana Křtitele. Roku 1896 byla pořízena nová křížová cesta a kostelní lavice. Varhany byly postaveny v roce 1898 krnovskou firmou Gebrüder Rieger. Na počátku 40. let 20. století byl pořízen nový kamenný oltář. V roce 2006 byla provizorní dřevěná úprava presbytáře z období po II. vatikánském koncilu nahrazena zbudováním nového obětního stolu, ambonu a dlažby z mramoru.