Mural bude vznikat přímo před očima Ostravanů

Na opěrné zdi nad fotbalovým stadionem na Bazalech v Ostravě začne tvorba „ostravského muralu". Už od pondělí 1. srpna 2022 můžete sledovat, jak vzniká velkoformátové umělecké dílo umělce Bogyho. Jeho návrh zvítězil ve výtvarné soutěži Mural Bazaly.

Jan „Bogy“ Lörincz pro své dílo zvolil tři hlavní barvy: bílou, černou a cihlově červenou. Ve svém návrhu počítá s přiznáním betonového podkladu, který podtrhne vyznění díla a zvýrazní umělcův koncept jeskynních maleb.

„Hodně bylo zajímavé hledat vhodné pigmenty pro výrobu barev. Nejdřív jsem si z odpadu na heřmanické haldě ověřoval černou, ukázalo se, že skvěle funguje. Pro výrobu jsem nakonec využil materiál z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách. Trošku dobrodružství bylo hledat červený pigment. Přes sociální sítě jsem hledal cihly z nějaké důležité ostravské stavby, nakonec se mi ozval pán, co průběžně na svém pozemku u ostravského Hranečníku nachází cihly z bývalého dolu Jan Maria. No a bílá je z běžného mletého vápence. Všechny pigmenty jsme mleli na VŠB, tam vlastně vznikly barvy, kterými budu na muralu tvořit. Hodně mi pomohly i konzultace s odborníky z ostatních chemicko-technologických fakult z několika univerzit po republice, například z Brna nebo Pardubic,“ řekl výtvarník Jan „Bogy“ Lörincz s tím, že některé tahy bude vyznačovat v nočních hodinách s použitím projektoru. Po několik nocí proto bude na Bazalech zpomalen provoz.

„Po umělecké soutěži a přípravě přichází na řadu realizace, jejíž pozorování bude samo o sobě nesporným zážitkem. Dlouhodobě pak tuto diskutovanou zeď oživí příběh Ostravy a bezpochyby se tak zapíše na mapu ostravských muralů. Mám radost z toho, že se celý projekt daří úspěšně dotáhnout do konce. A ještě jednou bych ráda poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli," řekla náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová. Celá realizace díla by měla trvat zhruba měsíc, pokud tvorbu nezkomplikuje počasí, Mural Bazaly by měl být hotový v první polovině září 2022.

O výsledcích soutěže a vítězném grafickém návrhu jsme informovali již dříve zde.

(hav s využitím tiskové zprávy, foto: ostrava.cz)