Varování
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Literární pořad oživí bývalý amfiteátr za Domem kultury města Ostravy

29. květen 2021

Autorské čtení debutujících literátů - Vratislava Kadlece a Alexeje Sevruka - se chystá už na pondělí 31. května 2021 od 18 hodin v bývalém amfiteátru za ostravským Domem kultury v sadu Dr. Milady Horákové. Bude se zároveň jednat o první akci v rámci aktivit, které by měly v dalších měsících oživit prostor tohoto amfiteátru. Na sérií akcí bude spolupracovat Antikvariát a klub Fiducia s Domem kultury města Ostravy, Janáčkovou filharmonií či okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Vraťme se ale k aktuálnímu pořadu Debuty, jehož hosty budou Vratislav Kadlec (*1981) a Alexej Sevruk (*1983). Vratislav Kadlec získal za svou prvotinu Hranice lesa (Argo, 2019) cenu Magnesia Litera za objev roku. Tato povídková kniha vychází jak z každodenních zkušeností a komunikačních bojů, tak z imaginativních možností, které nám každodennost přináší.

Kniha překladatele a spisovatele Alexeje Sevruka Divadlo tančících loutek (Větrné mlýny, 2016) ohledává taktéž v povídkách skutečnost v mnoha perspektivách, v nichž se prolíná autobiografizující empirie všedního dne se snovými prostory vypravěčské hravosti. Pořadem bude provázet básník Roman Polách.

Literární pořad Debuty je zaměřen na pozoruhodné básnické a prozaické prvotiny, případně pak na knížky druhé, které jsou často poměřovány právě prvotinami. Debuty také fungují jako pořad, jenž dává prostor i dalším hostům mladé a střední literární generace, kteří nespadají do výše zmíněné kategorie a kteří se představí ostravskému publiku svým „debutovým“ čtením.

V blízké budoucnosti se v amfiteátru za Domem kultury můžeme těšit třeba na další literární pořady Fiducie, okrášlení prostor, dílnu se streetartovým umělcem Khomou nebo na několik výborných divadelních představení během červnového festivalu Dream factory Ostrava. (hav, foto: facebook.com/antikfiducia)