Hasiči školili pedagogy z Moravskoslezského kraje o ochraně před riziky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) každoročně organizuje seminář pro pedagogické pracovníky z celého kraje, kteří se podílejí na vzdělávání žáků, zaměřeného na zvládání mimořádných událostí či krizových situací. Cílem semináře je připravit pedagogy na nové potřeby ve vzdělávacím procesu ve vztahu k problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Nejinak tomu bylo v poslední čtvrtině loňského roku (tedy 2021), kdy se do této přípravy zapojily přes dvě stovky pedagogů z Moravskoslezského kraje.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl loni seminář realizován v distanční formě. Všechny základní školy v Moravskoslezském kraji obdržely pozvánku s odkazem na webové stránky HZS MSK, kde mohli jejich učitelé zhlédnout prezentace s informacemi z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany, včetně začlenění do školních vzdělávacích programů.

Představeny byly rovněž metody a formy implementace témat do pedagogické praxe, ukázány příklady dobré praxe a předvedení edukativních materiálů. Nástavbou byly živé online hodiny s akreditovaným lektorem, který celou problematiku shrnul a nabídl pedagogům nové příklady a pomůcky, které lze aplikovat ve vyučování.

Seminář byl zahájen 13. října 2021, kdy si každoročně připomínáme Mezinárodní den snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction), vyhlášený Generálním shromážděním OSN v roce 1989. Do konce listopadu 2021 se mohli účastníci seznámit s připravenými prezentacemi. Na tuto část navazovaly samostatné online hodiny s kvalifikovanými lektory z řad příslušníků HZS MSK.

Ohlasy pedagogů na distanční formu vzdělávání byly velice pozitivní, ať už kvůli časovým a dalším možnostem jednotlivých zapojených pedagogů, nebo kvůli obsahu samotného semináře, připomenutí či objasnění některých témat a vhodným nápadům pro jejich aplikaci a pochopení žáky.

Celkový počet účastníků z Moravskoslezského kraje, kteří obdrželi v rámci systému dalšího vzdělávání osvědčení o absolvování semináře za rok 2021, je 239 pedagogů.

(mabys, zdroj: HZS MSK, ilustrační foto)

Příbuzné články