Zoo Ostrava podpoří pět nových ochranářských projektů. Mezi celkem 20 projektů rozdělí historicky nejvyšší částku!

Ve středu schválilo Zastupitelstvo města Ostravy další finanční podporu vybraných záchranných projektů v rámci programu „Tři koruny ze vstupu“. Tentokrát bylo podpořeno celkem 20 projektů, což je doposud nejvyšší počet. Do různých koutů světa také zamíří historicky nejvyšší částka – 1 810 000 Kč. Děkujeme!

Zoo Ostrava podporuje ochranářské projekty formou určité částky ze vstupu každého návštěvníka od roku 2016, kdy podpořila první ochranářské aktivity jednou korunou ze vstupu. Pro zoo to byl významný milník pro další rozvoj její práce na poli ochrany přírody. V roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Ostravy navýšení příspěvku na dvě koruny z každého vstupu a v roce 2021 dokonce na „Tři koruny ze vstupu“. Od zapojení do programu se tak díky vysoké návštěvnosti a hlavně díky postupnému navyšování příspěvku podařilo podpořit více než dvacet projektů celkovou částkou přes 5,3 mil. Kč. Každý návštěvník tak společně se zoo přispívá na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli.

Díky tomuto systému podpory můžeme pomáhat ochranářským projektům, které jsou realizovány přímo v místě výskytu ohrožených druhů zvířat i rostlin (tzv. in situ). Letos je to historicky nejvyšší počet projektů. Jsou mezi nimi i dva, které probíhají přímo v České republice. Z těch mezinárodních pak převažují ty, které se soustřeďují na ochranu fauny jihovýchodní Asie – místa s velkou biologickou rozmanitostí a zároveň s velmi vysokým stupněm ohrožení. Podpora dále míří do Mexika, Argentiny či na Madagaskar, takže chráníme přírodu téměř na všech kontinentech. Děkujeme našim návštěvníkům za jejich přízeň a statutárnímu městu Ostrava za trvalou podporu! Bez toho by nebyla ochrana přírody možná v takovém rozsahu,“ říká ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

V rámci programu jsou primárně podporovány projekty na záchranu, popřípadě repatriaci zvířat, která Zoo Ostrava sama chová (orlosupa bradatého, lemura Sclaterova a kardinálovce zeleného), a dále projekty v místech a zemích, se kterými Zoo Ostrava dlouhodobě spolupracuje.

Za uplynulé období, tj. od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022, bylo rozděleno 1 810 000 Kč mezi tyto ochranářské projekty:

1) The Kukang Rescue Program – Ochrana outloňů a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty na Sumatře v Indonésii.

2) Derbianus Conservation – Záchrana a výzkum kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu.

3) Tonkin Snub-nosed Monkey Conservation Programme – Záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského ve Vietnamu.

4) Coffee and Primate Conservation Project – Výzkum a ochrana ohrožených druhů primátů a podpora udržitelného zemědělství na ostrově Jáva v Indonésii.

5) Saola Working Group – Ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením.

6) Turtle Foundation – Ochrana mořských želv kožatek velkých na Mentawajských ostrovech v Indonésii, konkrétně na ostrově Sipora.

7) Programme Sahamalaza – Ochrana a výzkum kriticky ohroženého lemura Sclaterova v Biosferické rezervaci Sahamalaza na Madagaskaru.

8) Vulture Conservation Foundation – Ochrana a obnova populací supů v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí.

9) Sumatran Orangutan Conservation Programme – Prevence vyhubení orangutanů a ochrana jejich přirozeného prostředí na Sumatře v Indonésii.

10) Green-Books.org – Propagace eko-aktivit v Indonésii.

11) Goodeid Working Group – Ochrana přirozeného habitatu, výzkum a reintrodukce kriticky ohrožené ryby gudeje pomerančové v Mexiku.

12) Endangered Primate Rescue Center – Projekt zaměřený na záchranu, rehabilitaci, chov, výzkum a ochranu kriticky ohrožených primátů.

13) KASI Foundation – Chov ohrožených pěvců na východní Jávě v Indonésii a rehabilitace jedinců zabavených z černého trhu.

14) Kozmické ptačí louky – Obnova a management cenných přírodních lokalit a ochrana místní biodiverzity v České republice.

15) Proyecto Cardenal Amarillo – Záchrana, rehabilitace a vypouštění zpěvných ptáků kardinálovců zelených zabavených z černého trhu a ochrana jejich prostředí v Argentině.

16) Lestari – Výzkum a ochrana loskutáka niaského a dalších kriticky ohrožených druhů i ekosystémů v Indonésii.

17) Vesna Panglao Conservation – Ochrana podmořského ekosystému korálových útesů u ostrova Panglao na Filipínách.                                                                                                                     

18) Jeřábí život – Monitoring a ochrana jeřábů popelavých v České republice.

19) Trenggiling Conservation Program – Ochrana luskounů ostrovních před ilegálním obchodem v Indonésii.

20) Delacour Langur’s Project – Záchrana kriticky ohrožených langurů Delacourových ve Vietnamu.

Ochrana zvířat v jejich přirozeném prostředí (tj. in situ) je jedním z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, který Zoo Ostrava svými aktivitami bezesporu naplňuje. Díky tomu se stala jednou z předních ochranářských institucí.

(sd, zdroj: TZ Zoo Ostrava)