Projekt polyfunkčního domu VÁCLAV pokračuje v přípravě

V listopadu 2022 byla zahájena první etapa zahrnující přípravné práce (např. přeložka veřejného osvětlení a vodohospodářské stavby) a záchranný archeologický výzkum, ten má být ukončen do konce roku 2023, resp. po dokončení archeologických prací pod objektem trafostanice společnosti ČEZ.

Generálním dodavatelem aktuálně realizované etapy je stavební skupina HSF System. Archeologický průzkum zajišťuje NPÚ.

Současně probíhá zpracování příslušných dokumentací potřebných pro zahájení samotné stavby objektu. Na stavebním úřadě je podána žádost o stavební povolení. Zahájeny již byly práce na dokumentaci pro provádění stavby.

Autorem projektu pro územní a stavební povolení je společnost Architektonická kancelář ARKOS. Na dokumentaci pro provádění stavby bude za součinnosti společnosti Architektonická kancelář ARKOS pokračovat tým projekční a inženýrské společnosti CHVÁLEK ATELIÉR.

Výstavba samotného objektu by měla začít v roce 2024, v závislosti na vydání příslušných povolení. Předpokládaný termín dokončení projektu je v roce 2026. Předpokládána hodnota investice je přibližně 400 mil korun.

Rezidenční a kancelářský objekt na celkové ploše 4 424 m2 nabídne 16 bytových jednotek, prémiové kancelářské prostory na ploše 2 492 m2, komerční jednotky na ploše 599 m2 a 76 parkovacích míst.

Proluka na Kostelním náměstí v centru Ostravy je jádrovou oblastí, která je určená k zástavbě rezidenčními nebo administrativními objekty nebo prostory určenými pro občanskou vybavenost. Polyfunkční dům VÁCLAV vyroste na místě vzniklém asanací původních městských domů a napojí se na stávající a navrhovanou infrastrukturu.

Vzhledem k okolní zástavbě bude celý polyfunkční objekt členěný do menších a výškově odstupňovaných částí tak, aby jeho vzhled odpovídal přirozené různorodosti okolní zástavby v centru města.

Polyfunkční dům je moderní budova doplňující městský blok v srdci historického jádra Ostravy. Je umístěn v těsné blízkosti centrálního Masarykova náměstí a nejstaršího ostravského kostela svatého Václava. Hmota objektu citlivě respektuje hlavní vstup kostela.

(sd, Zdroj: TZ Crest Communications Ostrava)