Příští rok by se v Dolních Vítkovicích měla otevřít stylová italská restaurace

Teprve třetí tuzemská pobočka značkové italské restaurace L’Osteria se připravuje v ostravských Dolních Vítkovicích. Díky projektu architekta Radima Hubičky a jeho ateliéru se zcela promění přízemí Malého světa techniky U6. Hotovo by mělo být v polovině roku 2024. 

„Pro pobočky L‘Osterie jsou typické kombinace s technickými prvky. Nejinak tomu bude i v prostoru U6, kde se kromě vlastní budovy a klasických prvků, jako jsou přiznané instalace a technické detaily syrové nosné konstrukce, mohou návštěvníci těšit i na citlivé zakomponování spodních částí stávajících dmychadel tvořících dominantu celého objektu,“ uvedl Radim Hubička.

Zatím je v přízemí U6 dnes už kapacitně nedostačující recepce a menší kavárna. „Nová restaurace naváže na komfortnější vstupní prostor k recepci a učebnám světa techniky v U6. Hotovo chceme mít do poloviny roku 2024,“ uvedl předseda představenstva zapsaného spolku Dolní oblast Vítkovice Rodan Broskevič.

Architektonicky i co do vzdělávacích a expozičních funkcí si Malý svět techniky U6 podrží všechny známé rysy. „Dáváme dobrý pozor na to, abychom nevnesli do architektury DOV nic, co by zničilo genia loci,“ připomněl autor vize proměny Dolních Vítkovic Jan Světlík, který v roce 2003 v rámci privatizace Vítkovic spolu s kolegy připravil ambiciózní konverzi tehdejšího brownfieldu.

Podle ředitelky Světa techniky Kateřiny Bonito znamená nový gastro projekt zásadní rozšíření služeb pro návštěvníky interaktivních expozic nebo účastníky celodenního vzdělávání či konferencí. „Díky široké nabídce různorodých aktivit u nás tráví lidé více času než dřív a my jim chceme tímto krokem nabídnout propojení intelektuálního zážitku se zážitkem gastronomickým. Dokážu si představit, že zejména absolventi našeho ojedinělého semináře o vodíkových technologiích, který je velmi dynamický, ocení jeho zakončení lahodným pokrmem,“ míní ředitelka.

Kromě toho se v DOV od tohoto měsíce otevřela nová naučná prohlídková trasa KOX a areál je součástí přeshraniční Stezky uhlí a oceli. Expoziční část světa techniky U6 ve druhém nadzemním podlaží, která nedávno prošla rozsáhlou obnovou, bude i po přebudování přízemí v plném rozsahu zachována. Náměstí mezi U6 a multifunkční aulou Gong, poskytne prostor pro příjemné venkovní sezení. To bude bezbariérově propojeno s vnitřní restaurací ĽOsteria posuvnými dveřmi.

DOV už dnes disponuje ubytovací kapacitou Hotelu VP1, většími gastronomickými provozy na Dole Hlubina či v aule Gong. Díky letos otevřené lávce z nábřeží řeky Ostravice v centru moravskoslezského krajského města do Dolních Vítkovic se počítá s tím, že areál postupně získá další funkce. Při příležitosti 195 let společnosti Vítkovice letos v prosinci představí architekt Josef Pleskot další z vizionářských počinů - Městopark.

(hav s využitím tiskoví zprávy, foto: facebook.com/losteria.Praha.BudovaNarodni)