Festival ostravských knihoven nabídne putování za hvězdami

Už tradiční podzimní událostí se stává Festival ostravských knihoven. Jedná se o společnou akci deseti ostravských knihoven různého typu, jejímž hlavním organizátorem je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Letošní 7. ročník festivalu se uskuteční zejména v úterý 3. října 2023 v rámci Týdne knihoven, a to s podtitulem Putování za hvězdami. Festival pak pokračuje i následující dny.

Festival se tentokrát bude konat v pozměněné podobě. „V předchozích letech byli návštěvníci zvyklí obcházet jednotlivé knihovny, nebylo však reálné absolvovat celý program. Letos se proto knihovny rozhodly pro změnu a sejdou se všechny na jednom místě v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity na Bráfově ulici v centru města,“ uvedla ředitelka vědecké knihovny Libuše Foberová.

Slavnostního zahájení festivalu se ujme letošní ambasador Zdeněk Chlopčík, který není jen známým tanečníkem, ale i vášnivým čtenářem. Často je vídán s knihou v ruce, zároveň má však také zkušenost z druhé strany jako autor knihy. To vše bude tématem povídání s první hvězdou letošního festivalu.

Na úterý bude poté pro malé i velké návštěvníky připravena řada aktivit. Na stáncích knihoven budou k dispozici soutěžní úkoly, ukázky zajímavých publikací či netradičních služeb, pozvánky na připravované akce atd. Dětská zóna nabídne kreativní dílničky pro nejmenší, starší děti zase budou moci vyzkoušet virtuální realitu. V průběhu celého festivalu budou mít zájemci možnost plnit úkoly a sbírat do hracích karet samolepkové hvězdy, a tak se zapojit do festivalové hry Putování za hvězdami.

Odpolední program pak nabídne zajímavé přednášky. O hororu v ostravské literatuře povypráví Petr Ligocký – posluchači se seznámí s historií předválečných ostravských hororových braků i s díly nejmladší generace hororových spisovatelů. Jakub Maruš představí umělou inteligenci především s ohledem na její praktické použití, nebude se vyhýbat ani nástrahám této „hvězdy budoucnosti“. Závěr programu pak obstará přestavení aktuální situace projektu novostavby vědecké knihovny Černá kostka v podání Andreje Harmečka.

Kromě vědecké knihovny a hostitelské knihovny Ostravské univerzity se do festivalu již tradičně zapojují Knihovna města Ostravy, knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna VŠB-TUO, knihovna Ostravského muzea, knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě, knihovna Archivu města Ostravy, knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a knihovna Plato Ostrava.

Všechny potřebné informace i podrobný rozpis programu jsou k dispozici na adrese www.festivalostravskychknihoven.cz.

(hav s využitím tiskové zprávy, foto: festivalostravskychknihoven.cz)