Zoo Ostrava uspořádala 17. ročník odborné konference pro pedagogy

Odbornou konferenci pro pedagogické pracovníky pořádá ostravská zoologická zahrada už od roku 2007. Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu (nejen) učitelů z celého Moravskoslezského kraje. V letošním roce se na ni přihlásilo bezmála 150 zájemců z moravskoslezského regionu i dalších míst republiky. Cílem konference je upevňovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci škol a dalších volnočasových zařízení pro děti se zoologickou zahradou v oblasti vzdělávání a představit významnou úlohu moderních zoo na poli ochrany přírody a problematiky záchrany ohrožených druhů.

Zoo Ostrava pořádá konferenci více než 10 let také ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy. Letošní ročník se uskutečnil ve čtvrtek 5. října. Byl věnovaný ochraně biodiverzity a jeho účastníkům opět nabídl pestrý program. Dopolední část se konala v aule Panevropské univerzity (Vysoké školy podnikání). Byly na ní předneseny příspěvky zástupců ostravské zoologické zahrady, Moravskoslezského kraje i dalších organizací. Zoo představila novinky ve vzdělávacích aktivitách pro školy i další možnosti, které mohou pedagogové sami využít při výuce, a dále bohatou ochranářskou práci, ať už v areálu zoo, tak daleko za jejími branami. Zazněly také příspěvky o tom, jak člověk svou činností a způsobem života ovlivňuje okolní prostředí a jak může přispět k jeho ochraně.

Na odpolední část se pak účastníci přesunuli do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, kde si užili komentovanou prohlídku prosluněným podzimním areálem. Během ní nahlédli do pěstebních skleníků, seznámili se s novými vzdělávacími prvky a projeli se safari expresem.

Vzdělávání dětí všech věkových kategorií, ale i osvěta široké veřejnosti je vedle ochranářské práce velmi důležitou úlohou moderních zoologických zahrad. Zoo Ostrava se této oblasti dlouhodobě věnuje – pro školy nabízí pestrou paletu výukových programů, pro širokou veřejnost připravuje v průběhu roku řadu osvětových akcí. Společným cílem všech těchto aktivit je ukázat lidem, jak může opravdu každý z nás přispět k ochraně našeho okolního prostředí. Jsou to často velmi jednoduché kroky, které můžeme podniknout třeba i v pohodlí našeho domova.

Právě pedagogové jsou velmi důležitými partnery zoologické zahrady, kteří velmi významně pomáhají šířit myšlenky trvale udržitelného rozvoje a zapojovat děti do ochrany přírody. Většina z nich se konference pořádané ostravskou zoo účastní pravidelně. U některých zájem přetrvává i po odchodu do důchodu.

Záštitu nad konferencí převzaly náměstkyně primátora města Ostravy Hana Tichánková a členka rady Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš. Realizaci konference finančně podpořily Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj.

(sd, Zdroj: TZ Zoo Ostrava)