Besedy pro širokou veřejnost přinese ostravský Týden humanitních věd

Ostravská univerzita se letos poprvé zapojila do festivalu Týden humanitních věd, který v měsíci listopadu pořádají univerzity napříč celou Českou republikou. Ostravská veřejnost se může těšit na atraktivní program s řadou zvučných jmen. Bude se konat třeba beseda s politologem Jacquesem Rupnikem nebo archeologem Miroslavem Bártou a mnoho dalšího. Vstup na akce bude zdarma.

Od pondělí 13. listopadu do pondělí 20. listopadu 2023 nabízí Filozofická fakulta OU bohatý program zahrnující křty nových knih, besedy i workshopy z oblasti humanitních věd. Celý Týden humanitních věd zahájí beseda rektora Ostravské univerzity Petra Kopeckého s politologem, sociologem Jacquesem Rupnikem, s názvem Unavená demokracie? Cesty demokratické společnosti od západu k východu, od minulosti k budoucnosti, kteří posluchačům přiblíží formování demokratické společnosti ve střední Evropě i důvody, proč se v poslední době cesty Evropanů mnohdy rozchází s cestami směřujícími k liberální demokracii.

„Cílem tohoto popularizačního festivalu je ukázat široké veřejnosti témata, jimiž se humanitní vědy zabývají. Témata, o nichž bychom měli neustále přemýšlet a mít je na paměti, protože ovlivňují společnost, v níž žijeme,“ uvádí děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Robert Antonín.

Ostravský program Týdne humanitních věd uzavírá debata historika Roberta Antonína s egyptologem a archeologem Miroslavem Bártou, který je jedním z aktérů dokumentárního cyklu České televize Příběhy civilizací. Oba řečníci na různých historických příkladech posluchačům ukáží, že každá civilizace v minulosti musela překonávat vlastní krize a existují rizika, jimž mnohé vyspělé civilizace nedokázaly odolat. Jaká to jsou a jakou úlohu v nich sehrávala vládnoucí elita si můžete poslechnout v pondělí 20. listopadu v Centru PANT.
Ostravský program Týdne humanitních věd nabídne:

13. listopadu, 18:30 hod.: Unavená demokracie? Cesty demokratické společnosti od západu k východu, od minulosti k budoucnost – beseda (OUshop, Univerzitní obchod a knihkupectví, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava).

14. listopadu, 18:00 hod.: Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 – křest knihy a beseda s autorem Vojtěchem Vlčkem (OUshop, Univerzitní obchod a knihkupectví, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava).

15. listopadu, 17:00 hod.: Střední Evropa „mezi“ Německem a Ruskem – beseda. V besedě historičky Andresi Pokludové a politického geografa Vincence Kopečka nahlédneme na klíčové politické události 20. století v regionu střední Evropy. (City campus Ostravské univerzity, Moravská Ostrava 3398, budova Fakulty umění, učebna CU 109).

16. listopadu, 16:30 hod.: Umělá inteligence a její využití v každodenním životě a ve výuce – workshop. Interaktivní workshop na praktických příkladech ukáže, že AI je jako oheň: dobrý sluha, ale špatný pán. (Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Studovna Jacquese Rupnika, Bráfova 3, Ostrava).

20. listopadu, 17:00 hod.: Odolná společnost – sociální kolaps a jak jej překonat – debata. Debata egyptologa a archeologa Miroslava Bárty a historika Roberta Antonína posluchačům odhalí nebezpečí patologických jevů objevujících se v komplexních společnostech a mající za následek pád celého systému. (Centrum PANT, Čs. Legií 22, Ostrava).

Další informace najdete také na tydenhumanitnichved.cz.

(hav s využitím tiskové zprávy, foto Jacquese Rupnika: osu.cz)