Orel a orlice ve středověku

11. květen 2019

Další přednáška historika Marka Zágory, tentokrát na téma Orel a orlice ve středověku, se uskuteční v úterý 14. května od 16.30 hodin v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, kterou naleznete na ulici Poděbradova 1291/12.

Pořadatelé k akci uvádí: „Středověcí lidé měli velice blízko ptákům, kterým věnovali překvapivě mimořádnou pozornost. Vyprávěli si o nich, malovali je, imitovali jejich zpěv a dokonce jim připisovali zázračné vlastnosti. Zcela výjimečné postavení v ptačím světě měl orel, který byl již od starověku považován za krále všech ptáků, nositele ohně, hromů a blesků, posla bohů a dokonce i za symbol Slunce. Ve středověku zůstal symbolem velkých říší, proto se často objevoval na insigniích moci: na žezlech, královských a císařských jablcích, trůnech, korouhvích a erbech. Vedle lva a medvěda byl považován za třetího krále zvířat, nebo aspoň za krále povětří. Nebyl ale jen kladným představitelem ptačí říše. Jako zlý pták byl symbolem pýchy, krutosti a lakoty. Přednáška přiblíží na základě dochovaných písemných a vizuálních pramenů středověké představy o králi veškerého ptactva.“ Vstup na přednášku je volný. (hav)