Na hradu Sovinec se nebude v létě zahálet

10. červenec 2019

Sovinec, jeden z nejkrásnějších moravských hradů, nabízí také o letních prázdninách zajímavý program, kterým si můžete zpříjemnit jeho návštěvu. Například na sobotu 13. a 14. července se zde chystá velkolepý rytířský turnaj nazvaný Na příkaz císaře. O čtrnáct dní později pak bude následovat oblíbená akce Za čest krále, která návštěvníkům ukáže Sovinec v temné době třicetileté války.

Tematické akce nebudou chybět ani o některých srpnových víkendech: 10. a 11. 8. Přízrak z temné věže, 17. a 18. 8. Hodokvas Rytíře Kobylky (tradiční historicko-řemeslný jarmark, 17. 8. od 17 do 22 hodin Noc démonů a 24. a 25. 8. Útěk z řádu.

Hrad Sovinec na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností.
Páni z Boskovic, kteří hrad koupili v roce 1543, přestavovali hrad v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost na hradě pokračovala i za Vavřince Edera ze Štiavnice, vlastnícího hrad od roku 1578, a jeho zetě, posledního českého majitele hradu, Jana staršího Kobylky z Kobylího (od roku 1592). Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu - polygonální bašta Remter, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou.

Po bělohorské porážce získal roku 1623 hrad Řád německých rytířů. Obsazení hradu Dány roku 1626 bylo impulsem pro rozsáhlé opevňování hradu - do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony a další bašty, byly vybudovány další hradební zdi, příkopy i předsunutá věž. Takto vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Přes mohutné opevnění dobyla na podzim 1643 hrad švédská vojska generála Torstensona a až do roku 1650 z něj učinila jednu ze svých pevností. Význam hradu v následujících letech klesal a po požáru roku 1784 byly provedeny jen nejnutnější úpravy.

Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 opět vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován.

Prohlídková trasa vede 1. až 5. nádvořím, dále na tzv. Horní hrad (nejstarší část hradu) s vyhlídkovou věží. V jednotlivých objektech (hradní paláce, purkrabství, brána, konírny) expozice a výstavy. Další informace najdete na www.sovinec.cz. (hav)