Strážníci s příchodem zimního počasí častěji kontrolují lokality s osobami bez přístřeší

S nadcházejícím poklesem teplot a příchodem zimního počasí se ostravští strážníci častěji zaměřují na monitorování a kontroly lokalit, ve kterých se pohybují a zejména přespávají lidé bez domova. Snaží se tak předcházet situacím, kdy se lidé bez domova vlivem silných mrazů a nepříznivých klimatických podmínek dostanou do přímého ohrožení života či zdraví.

Na území města evidují strážníci zhruba 45 lokalit s koncentrací osob bez domova. V těchto lokalitách provádějí kontroly strážníci pravidelně po celý rok v rámci běžného výkonu služby. V nadcházejícím podzimním a zimním počasí však počet těchto kontrol zvyšují.

Díky těmto pravidelným kontrolám, dobré místní a osobní znalosti strážníků se v minulosti podařilo předejít situacím, při kterých by byly osoby bez přístřeší, díky nízkým teplotám a špatnému zdravotní stavu, ohroženi na životě.

V rámci kontrol je strážníky osobám bez přístřeší nabízena i možnost přenocování v azylových zařízeních a centrech sociální pomoci. Strážníci však mají většinou tu zkušenost, že většina osob, které přespávají venku o nabízenou pomoc příliš nestojí.

Za důležité při akceptování nabídky možnosti přespání strážníci považují i tu skutečnost, jak dlouho je již osoba na ulici.

„Je lehčí se domluvit s osobou, která je na ulici krátce než s tím, kdo je na ulici již delší čas“ říká strážník Michal Černík.

V místech určených pro přenocování jsou totiž přesně stanovená pravidla. Mnohé osoby bez přístřeší to považují za omezující opatření. Při požití alkoholu navíc do ubytovacího zařízení nejsou vůbec vpuštěni.

Další velkou překážkou mohou být i zvířata, která do ubytoven nesmějí a osoby bez přístřeší se jich odmítají mnohdy vzdát. Proto spousta z nich volí i v zimních měsících bydlení na ulici.

Na kontrolách lokalit s osobami bez přístřeší strážníci úzce spolupracují i s pracovníky odborů sociálních služeb jednotlivých městských částí a Magistrátu města Ostravy.

V pravidelných kontrolách budou ostravští strážníci i nadále pokračovat.

(mabys, zdroj: Městká policie Ostrava)