Dejme dětem rodinu

„Od roku 2017 až do roku 2022 se nám sešlo 870 žádostí o náhradní rodinnou péči, ať už o osvojení pěstounstvím nebo pěstounství na přechodnou dobu. A zároveň se nám podařilo dostat mezi pěstounské a náhradní rodiny 594 dětí, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech“, říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

23. září proběhne v Trojhalí Karolina akce Den rodin aneb Spolu ruku v ruce. Kdo tuto akci vymyslel a jaký má smysl?

Akce byla vymyšlena mými spolupracovníky v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“, která měla přiblížit všem lidem v našem kraji co to vlastně je náhradní rodinná péče. Pro širokou veřejnost pořádáme každý rok několik Dnů rodin, které se opakují, například na hradu Sovinec, nebo v muzeu Tatry Kopřivnice, kde přibližujeme pěstounství v Moravskoslezském kraji. Zároveň jsme k tomu přidali velký den, který se koná vždy v Ostravě a to je Den rodin s otevřeným srdcem aneb Spolu ruku v ruce. Tady už nepřibližujeme jenom pěstounství, ale také široké veřejnosti představujeme oblast neformální péče a sociální služby, které pomáhají lidem, kteří jsou v domácnosti a pečují o svého blízkého.

Takže se nejedná jen o akci na podporu opuštěných dětí, ale také hendikepovaných osob?

Přesně. Za prvé pro nás má náhradní rodinná péče velký smysl a pokládáme za lepší variantu, aby děti vyrůstaly například v pěstounské péči místo toho, aby byly v ústavní péči, to znamená v domovech. Na této akci se zaměřujeme na náhradní rodinnou péči. Za druhé akce přibližuje širší veřejnosti oblast neformální péče, tedy situaci, kdy rodinní příslušníci pečují v domácím prostředí o svého blízkého člena rodiny s postižením.

Kdyby někdo měl zájem stát se pěstounem, dozví se na tomto setkání všechno, co pro to má udělat?

Ano, budou tam jak doprovodné organizace, které nám pomáhají s pěstouny po celou dobu, kdy tuto práci dělají a zároveň tam bude informační stánek pro zájemce o pěstounství, kde se dozví co vše je k tomu potřeba a podobně.

Jak jste byli v minulých letech spokojení s návštěvností a kolik lidí čekáte letos?

Když se vrátím ke Dnům rodin, tak je návštěvnost velká. Co se týká Trojhalí, tak odhaduji, že vždycky přijde kolem tří tisíc lidí, což je na tento typ akce velmi slušné.

Jaký program jste pro návštěvníky připravili?

Letos bude pro všechny velkým lákadlem Ewa Farna, která odpoledne vystoupí. Máme široký doprovodný program pro děti a celé rodiny. Například cirkusové workshopy, malování na obličej, malování pískem, skákací hrad, kreativní dílničky a hodně dalších. Zároveň si návštěvníci budou moci prostřednictvím simulací na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je mít sníženou soběstačnost z důvodu postižení nebo si vyzkoušet manipulaci s kompenzačními pomůckami.

Vstupné je dobrovolné. Kam putuje výtěžek?

V loňském roce bylo vstupné dobrovolné, letos je vstup na akci zdarma. Obě z podpořených svépomocných skupin sdružující neformální pečující však mají možnost ohlášení veřejné sbírky, kdy tak mohou v rámci akce samostatně vybírat finanční prostředky na své projekty.

Můžete říct kolik dětí v našem kraji se podařilo umístit k pěstounům?

Mezi pěstounské a náhradní rodiny se nám podařilo umístit 594 dětí, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech.

To je krásné číslo. Stačí to pro všechny potřebné děti v kraji?

Úplně všechny děti to zatím nepokryje, protože v rámci dětských domovů je v kraji kolem 600 dětí. Ale ne všechny děti jsou právně volné, to znamená, že rodiče nedali souhlas k umístění dětí do pěstounské péče ani k adopci.

Dostávají se k pěstounům všechny potřebné informace včas?

Dlouhodobě podporujeme pěstouny nejen kampaní „Dejme dětem rodinu“, ale děláme třeba i pobyty pro děti s postižením, pobyty pro pracovníky rané péče, ale co je nejdůležitější, že se setkáváme s tak zvanými přechodnými pěstouny, kteří mohou mít děti maximálně jeden rok a během té doby se sanuje rodina dítěte, nebo se hledá náhradní rodinná péče, buďto u pěstounů nebo adopcí. Většinou třikrát za rok pořádáme víkendové pobyty, kde má přechodný pěstoun možnost odpočinku, dostane nejnovější informace z nové legislativy a zároveň zjišťujeme, co je nejvíce trápí.

(red)

Příbuzné články