Evropský atlas mobility ukazuje rizika i příležitosti

Zajímáte se o širší kontexty dopravy v evropském měřítku? Pak bude možná také pro vás zajímavé se „ponořit“ do stránek Evropského atlasu mobility, který si můžete stáhnout zdarma. Těšit se můžete na pěkné infografiky i zajímavý text.

Publikace byla vytvořena ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. V 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami ukazuje fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě. Kapitoly se věnují kupříkladu automobilovému průmyslu, železnici, konceptu města krátkých vzdáleností nebo třeba rozvoji cyklistiky či veřejné a kombinované dopravě.

V kapitole o letecké dopravě se třeba můžete dozvědět, že časté létání je vnímáno jako čím dál problematičtější s ohledem na klima: jediný dálkový let má na svědomí více emisí, než kolik dokáže řada lidí v různých zemích světa vyprodukovat za celý rok. Ze všech forem dopravy má letectví na klima nejzásadnější vliv.

„Podle údajů pocházejících přímo z leteckého sektoru je letectví odpovědné jen za přibližně 2 procenta světových emisí CO₂. Tento propočet však opomíjí několik zásadních faktorů. K vypouštění emisí z létání dochází ve vysoké nadmořské výšce, což znamená, že celkový klimatický dopad letectví je mnohem výraznější, než napovídá samotné množství CO₂, a závisí mimo jiné na letové výšce, vzdálenosti, typu letounu a kerosinu. V souhrnu se proto odhaduje, že dopad letectví na globální klima může dosahovat 5 až 8 procent. Pokud nedojde k jeho zmírnění, lze očekávat, že se emise z letectví do roku 2050 přinejmenším zdvojnásobí. To by znamenalo, že vyčerpají až čtvrtinu globálního uhlíkového rozpočtu, který máme k dispozici, pokud chceme udržet globální oteplení pod hranicí 1,5 stupně Celsia.

Navíc ve srovnání s ostatními sektory tyto emise produkuje jen velmi malá část světové populace: přes 80 procent lidí na světě nikdy neletělo.“

V uvedené kapitole se pak také mimo jiné uvádí: „Protože na obzoru není žádné řešení, které by umožnilo skutečně zelené letectví, klimatologové i čím dál více občanských hnutí, jako je například globální síť Stay Grounded, poukazuje na to, že jedinou možností, jak emise tohoto odvětví snížit, je snížení objemu letecké dopravy. Návrhy zahrnují omezení letů na krátké vzdálenosti, moratorium na rozšiřování letišť a zdanění častého létání – namísto výhod pro cestující, kteří létají často, by tento systém umožnil jednou za pár let zvýhodněný let, ale na častější lety by se naopak uplatnily vyšší odvody. Zásadním požadavkem je ukončení daňového zvýhodnění, které má letectví oproti jiným, udržitelnějším formám dopravy. Kerosin je vedle lodního paliva používaného v námořní dopravě jediným fosilním palivem, které ve většině zemí nepodléhá zdanění. Jen v EU tedy leteckou dopravu dotujeme ročně částkou dosahující 30 až 40 miliard eur.“

Atlas si můžete stáhnout zde.

(hav, grafika: Evropský atlas mobility)

Příbuzné články