Když muž nemá milióny...

Občas se v populárních článcích vyskytuje informace, že se spermiogram dnešních mužů natolik zhoršil, že se musely posunout i jeho limity.

Nicméně jeho parametry jsou stanoveny na základě plošných studií a statistické pravděpodobnosti početí a nevypovídají tedy nic o zhoršující se kvalitě spermií. Spermiogram jako primární vyšetření plodnosti muže hodnotí základní parametry ejakulátu, hlavně počet a pohyblivost spermií. V ejakulátu by se měly vyskytovat spermie v počtech miliónů (alespoň 16 mil/ml) s progresivním pohybem (alespoň 30%). Světová zdravotnická organizace WHO sice vydala tyto nové limity, které určují ty“správné hodnoty“, ale neznamená to, že muž, který nesplňuje limity, nemůže počít potomka.

Spermiogram je velmi variabilní, záleží na fyzické, zdravotní i psychické kondici každého muže. Dlouhodobé vystavení vyšším teplotám, toxickým chemikáliím nebo chronickémustresu může radikálně zhoršovat jeho hodnoty. Pokud se zjistí podlimitní hodnoty, jen jedno vyšetření nestačí. Je dobré ho zopakovat po určitém čase. Celá spermiogeneze (vývoj spermie) trvá 72-90 dnů, takže pokud víme, že důvodem zhoršeného spermiogramu byla např. horečka, je dobré další vyšetření provést s odstupem tří měsíců.

Pokud se dlouhodobě nedaří počít miminko přirozenou cestou, tak je možné využít metod umělého oplodnění. Pro případ, že je opravdu v ejakulátu málo spermií, tak se při umělém oplodnění používá zásadně metoda ICSI.

ICSI

Znamená odborně zavedení spermie přímo do středu vajíčka. Po odběru vajíček se připraví spermie na tuto metodu a pro každé vajíčko je pak potřeba jen jedna jediná spermie. Zavedením spermie přímo do vajíčka pomocí velmi tenké pipety se zvýší pravděpodobnost oplození vajíčka na 80- 95%. Takto oplozené vajíčko se dále kultivuje ve speciálních podmínkách v embryologické laboratoři, vzniká embryo, které se vyvíjí několik dalších dní.

Mražení spermií

Pokud se vyskytnou vážné důvody se domnívat, že se spermiogram bude zhoršovat, je možné spermie preventivně zamrazit (onkologická léčba, biologická léčba). Uchovávání spermií je efektivní a bezpečné, spermie se mohou uchovat na mnoho let v kapalném dusíku při teplotě -196°C.

(Autor: EuroFertil)

Příbuzné články