Poblíž Karviné se chystá obří projekt inspirovaný propojením člověka s přírodou

Až futuristicky vypadající projekt nazvaný Eden Silesia je plánován jako jeden z pilířů přeměny Karvinska. Oblast negativně poznamenaná těžbou černého uhlí by se měla za pár let proměnit v inspirativní a atraktivní území. Eden Silesia je jedním ze zásadních strategických projektů, který se bude ucházet o evropské finance. Při kritickém pohledu se může celý projekt jevit jako megalomanský či ne zcela reálny. Svůj předobraz ale má v podobném konceptu z britského Cornwallu, jenž má v názvu také slovo Eden. Nyní byly představy o tomto vzdělávacím a vědecko-výzkumném parku, který připravuje Slezská univerzita, zpřesněny.

Oproti původním představám získala hlavní budova nový design a celý park se ze strategických důvodů posunul blíže městu Karviná. Studii proveditelnosti pro Slezskou univerzitu zpracovala britská společnost Eden Project International, která má četné zkušenosti s výstavbou podobných projektů po celém světě.

Finální architektonický návrh Edenu Silesia v Karviné odráží hlavní téma projektu: propojení člověka s přírodou. „Při tvorbě architektonické studie jsme se nechali inspirovat přírodou a její schopností vytvářet krásný a efektivní design,“ komentuje finální podobu projektu prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. a dodává: „Snaha o co nejnižší energetickou i ekonomickou náročnost stavby vedla ke zmenšení rozsahu centrální budovy, ve které bude soustředěna hlavní část vzdělávacích aktivit pro studenty naší univerzity i pro veřejnost.“

Vnitřní prostor centrální budovy, jejíž podobu navrhlo světově známé londýnské architektonické studio Grimshaw, bude v mnoha ohledech unikátní. Veřejnost se může těšit na různorodé vzdělávací aktivity i procházky nově vypěstovaným lesem s porostem a rostlinami příbuznými s prehistorickou flórou, ze které vznikalo uhlí. Další okrasné i užitkové zahrady včetně vodních ploch o celkové rozloze cca 50 hektarů nabídnou návštěvníkům prostor pro odpočinek i kulturní vyžití.

V areálu také vznikne unikátní univerzitní kampus pro výuku nového studijního programu zaměřeného na regenerativní rozvoj regionu a krajiny, který připravuje Slezská univerzita společně s Mendelovou univerzitou v Brně. Bude tu i prostor na profesní praxi studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné i opavských součástí Slezské univerzity.

Areál však nebude určen jen pro vysokoškolské studenty: „V rámci vzdělávacích aktivit připravujeme bohatý program pro všechny věkové skupiny. Nabídneme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost i žáky mateřských, základních a středních škol. Dále plánujeme pořádání letních škol, příměstských táborů, odpoledních kroužků apod., do kterých se primárně zapojí obyvatelé z blízkého okolí. Vítáni budou také individuální návštěvníci, pro které budou připraveny komentované prohlídky či vzdělávací „samostudium“, odpočinkové zóny, místa pro aktivní trávení volného času i možnost občerstvení. V areálu bude také možné pořádat nejrůznější kulturní vystoupení nebo komunitní akce,“ uzavírá lákavou, leč zatím virtuální prohlídku Tomáš Gongol.

Na návštěvu tohoto unikátního projektu si ale veřejnost musí ještě chvíli počkat. Pokud bude projekt schválen k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace (rozhodnutí se předpokládá začátkem druhého pololetí 2023), budou ještě letos zahájeny potřebné projekční práce. Se samotnou realizací stavby se pak počítá v letech 2026-2027.

(hav s využitím tiskové zprávy, foto: facebook.com/mestokarvina)

Příbuzné články