Jak poznat, že je moje dítě připraveno jít do školy?

Máte doma malého předškoláka a rozhodujete se, jestli ho máte přivést na zápis? Zdá se vám, že v některých věcech vyniká, ale jiné mu zase tolik nejdou a nevíte, jestli to nebude problém? Perete se s tím, co by měl jako prvňáček umět a zvládat? Pak jste na správné adrese. V dnešním článku si přiblížíme téma školní zralosti a připravenosti.

Pár slov úvodem

Přechod dítěte z mateřské školky do první třídy je jedním z prvních velkých kroků v jeho životě. Končí bezstarostné dětské období a v životě se mu začínají objevovat první skutečné povinnosti. Vše, co v prvním školním roce zažije, jej bude pravděpodobně ovlivňovat i v dalším vzdělávání. Právě proto je velmi důležité, aby děti do školy nastupovaly v době, kdy jsou na školní výuku přiměřeně připravené a zralé.

V našem vzdělávacím systému toto období obvykle nastává po dosažení šestého roku věku dítěte. Pro hodnocení úrovně dítěte se pak využívá právě pojem školní zralost/nezralost. Toto označení je však poměrně nešťastné, protože může evokovat, že dítě do školního věku „dozraje“ jaksi samo a automaticky. Tak tomu bohužel není, protože biologické zrání je třeba doplňovat o další rozvíjející podněty. Ty mu poskytuje v první řadě rodina a také mateřská školka.

Co je školní zralost / připravenost?

Jednoduše řečeno nám školní připravenost definuje aktuální stav rozvoje dítěte v určitých oblastech. Na školní zralost se nahlíží hned z několika úhlů, kterými jsou připravenost fyzická, psychická, sociální a emocionální. Proto by při sledování školní zralosti měli rodiče vždy úzce spolupracovat s pediatrem a učitelkami mateřské školky. Jsou to odborníci, kteří mají o vašem dítěti, hned po vás, ten největší přehled. Pediatr dokáže vhodně posoudit, jestli je dítě připraveno po stránce fyzické. Učitelky zase přispějí poznatky o chování dítěte v různých situacích a o jeho projevech v kolektivu.

Fyzická zralost

Z hlediska fyzické připravenosti se bavíme především o zdravotním stavu dítěte. Jedná se zejména o jeho přiměřený růst, výšku a váhu. Samozřejmě není nikde psáno, kolik by mělo vaše dítě měřit a vážit, aby mohlo do školy nastoupit, ale mějte na paměti, že škola s sebou přináší i nový druh fyzické zátěže. Hlavní ukazatel by tedy mělo být to, jestli vaše dítě dokáže bez problémů unést aktovku. Dalším bodem, který byste měli s pediatrem probrat, je nemocnost dítěte. Pediatr má kompletní anamnézu a ví, jakými onemocněními trpí dítě nejčastěji a jestli pro něho škola z tohoto hlediska představuje zátěž. Dále vám také pomůže odhadnout motorické schopnosti vaší ratolesti, protože právě motorika je jednou z věcí, které by mělo dítě před nástupem do první třidy, ovládat.

Psychická připravenost

Neméně důležitá je samozřejmě připravenost psychická nebo duševní. Řadíme sem úroveň psychických funkcí dítěte. Z hlediska psychických funkcí je psychická připravenost dána především zráním centrální nervové soustavy, která ovlivňuje mentální procesy dítěte.

Udává nám to, jestli je dítě schopno se soustředit a udržet pozornost po delší časový úsek a jestli je schopné pozornost selektovat. To znamená, že nevěnuje pozornost rušivým podnětům v okolí (např.: projíždějícím autům kolem školy).

Stejně tak by mělo dítě mít dostatečně vyvinuté vnímání a paměť. Obě funkce můžete jako rodiče s vaším dítětem velmi dobře trénovat. Stačí, když si sem tam zahrajete pexeso nebo necháte své dítě opakovat různé říkanky a písničky. Připravenost v tomto odvětví také poznáte podle toho, že si vaše dítě pamatuje zadané instrukce nebo dokáže najít rozdíl mezi dvěma podobnými obrázky.

Poruchy řeči mohou zásadně ovlivnit školní úspěšnost a zároveň motivaci. Pokud má tedy vaše dítě problém například se sykavkami nebo výslovností některých písmen, navštivte s ním logopedickou poradnu dříve, než se vydáte na zápis. Dítě by totiž mělo všechny hlásky před nástupem do školy dobře ovládat.

Sociální a citová připravenost

Základním projevem sociální a citové zralosti je to, že dítě zvládá odloučení od rodičů. Dále by také mělo chápat a respektovat základní pravidla, které s sebou školní docházka přináší. Například ví, že paní učitelce musí vykat, i když mamince doma tyká. Mělo by rozumět základním principům kompromisu a regulovat nevhodné chování, takže se dokáže přizpůsobit většině a nevzteká se, když není po jeho.

Nezralost a nepřipravenost

O nezralosti hovoříme tehdy, je-li vývoj dítěte v některé z těchto oblastí zpomalen nebo zahájení docházky do školy není dítě schopno. Může tak nastat vlivem rozdílného kulturního stavu rodiny a její sociální situace – dítě je cizinec nebo je ze sociálně slabší rodiny. Případně není zrání dítěte v normě dlouhodobě – psychické postižení, snížený intelekt. V některých případech může dojít k dočasnému pozastavení vývoje, který se ale časem opět sám rozběhne a dítě se následně vyvíjí podle předpokladů.

V případě objednání konzultace na www.mojra.cz uveďte do pole slevový kupon „PROGRAM“ a okamžitě získáte slevu 5 % na všechny typy konzultací s našimi psychology.

(sd, Zdroj: Mojra.cz) 

Příbuzné články