Poruchy příjmu potravy: co může dělat okolí?

Je pochopitelné, že se rodiče cítí nešťastní a bezmocní, když se ukáže, že jejich dítě trpí poruchou příjmu potravy, nebo existuje na některou z těchto poruch podezření. Nicméně jako rodič, zákonný zástupce nebo jiný dospělý člověk, který má k teenagerovi trpícímu touto poruchou blízko, můžete významně přispět k tomu, aby postižený přijal nabídku odborné pomoci. Existují instituce, které se přímo specializují na poskytování informací a poradenství v této oblasti. Přístup k onemocnění a jeho léčba je ale často velmi individuální a může se případ od případu lišit.

Co mohou dělat rodiče:

V první řadě je třeba si uvědomit, že diagnóza a léčba poruch příjmu potravy patří výhradně do rukou lékaře, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické.

Nicméně jako rodič můžete přispět k tomu, aby vaše dítě uznalo, že lékařkou péči potřebuje a podstoupilo léčbu. Můžete jej na jeho cestě podporovat a přispět ke změně způsobů chování a faktorů, které s tímto onemocněním souvisejí. Vše je ale dobré konzultovat s odborníky, proto byste měli proces léčby sledovat a se svým dítětem být v kontaktu. Všeho moc ale škodí. Trvalý rodičovský dohled může v rámci léčby někdy působit i kontraproduktivně. Zkuste tedy najít balanc mezi kontrolou a prostorem, který vaše dítě potřebuje.

Je pochopitelné, že jako rodič prožíváte i různé emoce, jako jsou zlost, vztek, smutek, zklamání nebo pocity viny, a to jak vůči sobě samému, tak ve vztahu k dítěti. Pokud máte pocit, že je toho na vás až příliš, nebojte se obrátit na odborníky. Vyhledejte pomoc klinického psychologa nebo psychoterapeuta, který vám pomůže zkrotit vaše emoce a urovnat myšlenky. Podpora vás jako rodiče, hraje totiž při léčbě poruch příjmu potravy velmi významnou roli, je proto dobré, abyste se pokud možno psychicky obrnili.

Co je dobré vědět:

Situaci můžete zvládnout jedině společnými silami – vy a vaše dítě. Snažte se proto zapojit dítě do rozhodování o následujících krocích, nebo je o nich minimálně informovat a nedělat nic za jeho zády. Ve většině případů je potřeba postiženého nejprve přesvědčit o tom, že je zapotřebí vyhledat pomoc lékaře. Toho můžete zkusit dosáhnout například následujícími způsoby:

  • Vyrovnejte se se situací -  Porucha příjmu potravy v žádném případě není „jen pubertální fází“, která sama od sebe zase odezní. Jedná se o závažné duševní onemocnění.
  • Informujte se – Informace vám může poskytnout lékař, specializovaná poradna nebo příslušné webové stránky, zabývající se touto problematikou.
  • Buďte oporou dítěti i sobě navzájem -  Vyrovnat se s takto složitou životní situací je pro samotného člověka velmi obtížné. Měli byste se tedy jako rodina stmelit, pokusit se vyvarovat sporů a zaměřit svou pozornost především na pomoc dítěti.
  • Neodbývejte dítě – V každodenním shonu není vždy jednoduché všem vyjít vstříc. Přesto se však snažte si každý den alespoň chvíli vyhradit pro dítě, které tím dostane možnost se svěřit, vypovídat nebo projevit emoce.
  • Komunikujte s dítětem – bez výčitek a bez přehánění. Najděte si nějakou klidnou chvilku a mluvte s dítětem o tom, co z jeho strany vnímáte, jak se cítíte, nebo třeba že vám změna jeho chování dělá starosti. Je však důležité dítěti dát najevo, že mu nabízíte pomoc, ačkoli vaše nabídka nejspíš nebude (alespoň zpočátku) přijata. Během rozhovoru se snažte, aby se řeč netočila stále jen kolem postavy či hubnutí, a nenechte se vtáhnout do diskusí na tato témata. Sdělte svému dítěti i to, že jste si třeba už o této problematice sháněli informace, třeba v poradně nebo u lékaře. Neshánějte pomoc potají, za zády svého dítěte! I v případě, že vaše dítě pomoc odmítá, má různé výmluvy nebo dokonce reaguje agresivně, se snažte působit klidným dojmem a pokračovat v rozhovoru, je-li to v dané situaci možné.
  • Zajděte do specializované poradny – Můžete z ní přinést letáčky a další informační materiály, které položíte doma, ať k nim má přístup dítě i ostatní členové rodiny. Dítě nemůžete nutit, aby si šlo nechat poradit, ale tímto nenásilným přístupem třeba dospěje k přesvědčení, že radu potřebuje.

V případě objednání konzultace na www.mojra.cz uveďte do pole slevový kupon „PROGRAM“ a okamžitě získáte slevu 5 % na všechny typy konzultací s našimi psychology.

(sd, Zdroj: Mojra.cz) 

Příbuzné články