Ostravané by chtěli lepší životní prostředí a parkování

Také například zrušení koksovny či chemičky by si přáli Ostravané, jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření, které se konalo mezi obyvateli na jaře letošního roku. Nyní jsou k dispozici podrobné výsledky. Většina respondentů je se životem v Ostravě spokojena, nejvíce se jim líbí městská doprava. Zlepšit by naopak chtěli čistotu a vzhled veřejných prostranství nebo třeba životní prostředí a bezpečnost ve městě.

Šetření, které je jedním z mnoha podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2023–2030, se konalo na jaře 2023 a zúčastnilo se ho 5190 respondentů. Doprava ve městě, trávení volného času, školství a zdravotnictví a sociální služby jsou nejlépe hodnocenými oblastmi života v Ostravě, průměrná spokojenost všech respondentů dotazníku je u těchto oblastí nad 60 %. Naopak nejhůře hodnotí respondenti kulturu a chování obyvatel, čistotu a vzhled veřejných prostor, bezpečnost ve městě a životní prostředí (průměrná spokojenost pod 50 %).

V dopravě respondenti hodnotí nejlépe službu a možnosti sdílených kol – bikesharing, které v Ostravě fungují od roku 2018. Naopak nejmenší spokojenost je u obyvatel s možnostmi parkování ve městě. Pod 50 % spokojenosti je ještě také bezbariérovost města z pohledu cest pro kočárky, možností dopravy pro vozíčkáře a osoby s pohybovým omezením.

Závěrem zazněla otázka, jaká by dle obyvatel měla být Ostrava v roce 2030. Přáním většiny je, aby byla v tomto roce čistým, zeleným a moderním městem, které bude zároveň bezpečné, kulturní a přátelské ke svým obyvatelům i jeho návštěvníkům.

Jedna z otevřených otázek v dotazníku také zněla: „Kdybyste byl/a primátorem/kou města Ostravy s neomezeným rozpočtem, jaký jeden hlavní projekt byste chtěl/a ve městě realizovat?“. Odpovědělo na ni více než 4000 respondentů. Pro lepší vyhodnocení byly návrhy rozděleny do tematických celků. V oblasti udržitelné mobility a dopravní infrastruktury tak například nejčastěji zaznívala výstavba parkovacích domů a parkovacích míst, budování a údržba cyklostezek, oprava chodníků nebo MHD zdarma pro obyvatele města.

V rámci oblasti sportu, kultury a volného času byla nejčastěji zmiňována multifunkční sportovní hala nebo fotbalový stadion, následována koncertní halou, aquaparkem, Černou kostkou, ale také třeba rozšířením „náplavky“ v Ostravě.

Co se týká bydlení a veřejného prostoru, tak obyvatelům Ostravy nejvíce schází obecně cenově dostupné a kvalitní bydlení, více parků a zeleně, chtějí revitalizovat brownfieldy, zastavovat proluky, oživovat městské centrum nebo rekonstruovat Náměstí republiky.

Zajímavou oblastí je životní prostředí a energetika, ve které lidé navrhují tradičně snížení znečištění ovzduší, ale například také zrušení koksovny a chemičky a dokonce se našel i respondent, který by v Ostravě rád vybudoval jadernou elektrárnu.

Celkové výsledky dotazníku naleznete na stránkách fajnova.cz.

(hav, grafika: fajnova.cz)

Příbuzné články