Může na chodník elektrická koloběžka nebo invalidní vozík?

V posledních letech zažívá malá městská elektromobilita obrovský boom. Po elektrokolech přišlo na trh velké množství elektrokoloběžek, elektrických skútrů, motorek, skútrů pro seniory a dalších elektrických vozítek. Jak tato „vozítka“ správně používat, aby jste se vyhnuli problémům se zákonem? Na otázky nám odpovídá František Jemelka, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR. 

Dnes už zcela běžně potkáme na silnici elektrokola. Mají z výroby osazené elektromotory s výkonem 250 W a elektropohon, který se musí odpojit při dosažení rychlosti 25 km/h. Jaká jsou platná pravidla pro bezpečnou jízdu a co se stane, když si necháme elektrokolo tzv. načipovat. (Čipy elektronicky odpojí omezovač rychlosti a kolo může jet s elektromotorem rychlostí i 50 km/h). Podle jakého zákona jsou pravidla nastavená? Umožňuje zákon přepínání na vyšší rychlost (například aktivací čipu)? Je nutná registrace a značka a jaké s tím souvisí povinnosti uživatele?

Pokud elektrokolo v jakémkoliv režimu přesáhne povolené hodnoty, pak se z něj stává vozidlo kategorie L (motocykl), nebo vozidlo kategorie Z (ostatní vozidlo). V takovémto případě je schválení technické způsobilosti nutné, pokud se s takovýmto strojem chcete pohybovat po pozemní komunikaci, jinak se vystavujete postihu.

Jaká pravidla platí pro přestavby běžného kola na elektrokolo?

Platí vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 (konkrétně část z přílohy č. 12, část C). Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků (tato pasáž se věnuje požadavkům na jízdní kola vybavená pomocným motorkem).

Zjednodušeně řečeno, kola i koloběžky mohou být dodatečně vybavena pomocným elekromotorem do výkonu 1000 W, při montáži nesmí dojít k zásahu do nosných částí a jejich maximální konstrukční rychlost nepřesáhne 25 km/h. Pokud vozidlo splňuje tyto požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo. 

Maximální rychlost 25 km/h platí také pro elektrokoloběžky, elektrické harleje a elektroskútry, které mají zároveň maximální výkon motoru 1000 W. Podle jakého zákona se jejich provoz řídí?

Vždy musí být zachován charakter koloběžky. Pokud se jedná o dodatečně namontovaný elektromotor, pak se stále jedná o elektrokoloběžku, pokud nepřesáhne stanovené limity. Pokud jakékoliv z výše uvedených vozidel má konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, pak již podléhá schválení technické způsobilosti a registraci.

Na trhu je velká nabídka tak zvaných volnočasových elektrických skútrů. Ty mohou být tříkolové nebo čtyřkolové. Jsou omezeny rychlostí 25 km/h a výkonem motoru 1000 W. Prosím odkaz na platný zákon. Podle mého názoru mohou být v mnoha případech pro seniory dost rizikové, přesto se prodávají zákazníkům bez nutnosti mít řidičský průkaz. Některé typy dovozci prezentují s označením invalidní vozík a odkazují se na vyjádření Ministerstva dopravy.

Z pohledu schválení technické způsobilosti toto řeší zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Schvalují se vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km/h, nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg. U ostatních vozíků se technická způsobilost neschvaluje.

Které z uvedených elektrovozítek může jezdit po chodníku a na cyklostezce a za jakých podmínek? Myslím elektrokolo, elektrokoloběžka, elektroskútr, případně elektrické vozíky pro seniory a invalidy?

Dle § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. nesmějí chodník nebo stezky pro chodce užívat jiní účastníci než chodci, tedy žádné z výše uvedených vozítek nesmí jezdit po chodníku, pokud to není výslovně povoleno například dopravním značením. Pokud je některé z vozítek výše uvedených dle svého výkonu shledáno jízdním kolem, tedy nikoli mopedem atd. (tedy motorovým vozidlem), smí se za podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb. pohybovat po stezkách pro cyklisty – viz § 57 a § 39a zákona.

Výjimkou pro jízdu na chodníku jsou elektrické invalidní vozíky a skútry. Jaká pro ně platí pravidla?

Invalidní vozík je speciální druh vozidla určený pro tělesně postižené osoby, který může jet maximální rychlostí 15 km/h. Uvedená rychlost vychází z EU normy na elektrické vozíky, podle které vozíky s konstrukční rychlostí do 15 km/h nepodléhají schválení. Pro úplnost - rychlost 15 km/h je rychlost maximální a neznamená to, že touto rychlostí se může pohybovat na chodníku bez rozmyslu. Dle zákona č. 361/2000 Sb. platí, že „Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže‑li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. 

(red)

Příbuzné články