Regrese ti naloží jen tolik, co duše unese

Povídání s životní průvodkyní, spirituální mentorkou a poradkyní v oblasti kosmetické péče Drahomírou Dayen Fikáčkovou.

Terapeutická metoda regresní terapie, kterou se dlouhodobě zabýváte, vyvolává u mnoha lidí pocit strachu z neznáma, obav z příliš ezoterického nádechu, nejistotu v sebekontrolu, vyvolání běsíků atd. Přibližte čtenářům, oč se vlastně jedná?

„Začnu dnes trochu zeširoka a ne zcela pozitivně. Nebudeme si nic nalhávat. Nálada ve společnosti je opravdu „blbá“. Brodit se v nedaleké minulosti a nejisté současnosti je zbytečné. Všichni víme, čím jsme si prošli a co se nyní děje. Dlouhodobá nejistota, obavy z budoucnosti, strach o život nás a našich blízkých, postrádání pocitu bezpečí atd. vyvolává samozřejmě reakci v podobě úzkostí, depresí, poruch spánku a dalších psychických potíží. Protože naše fyzično je s psychikou neodmyslitelně propojeno, přibývá také zdravotních problémů. Pociťujeme vleklé bolesti hlavy nebo pohybového aparátu, řešíme trávicí potíže, trápí nás alergie, astma, revma… A mohla bych pokračovat. Prožitky současných dnů v nás také, a to je velmi důležité, mohou odemknout a vytáhnout z nevědomí dlouhodobě skryté nedohojené emoce, bolesti a těžká životní traumata. A právě regresní terapie je jednou z velmi účinných metod, jak se s těmito náročnými životními trápeními a starostmi potkat „face to face“ a začít je účinně léčit.“

O čem tedy regrese vlastně je a jak probíhá?

„Velmi jednoduše řečeno: Jedná se o hluboký relaxační stav, který umožní vašemu vědomí i nevědomí uklidnit se a pod vedením terapeuta si ujasnit, co vás přivedlo do současných problémů. Není důvod se této metody obávat! Součástí každé terapie je úvodní rozhovor mezi terapeutem a klientem. Zaměříme se na problém, který vás trápí a pokusíme se jej nejprve čistě analyticky pojmenovat, případně podrobněji rozklíčovat na vědomé úrovni. Podrobně si řekneme, jak celá terapie bude dále probíhat… Bezpodmínečné je přitom navození důvěry mezi klientem a terapeutem a získání pocitu jistoty a bezpečí."

„Po celou dobu regrese, která trvá cca i s pohovorem maximálně tři hodiny, zůstáváte v bdělém stavu, takže vnímáte, co se s vámi děje a co zrovna v dané chvíli prožíváte. Terapeut je stále s vámi, nikam neodchází. Jemně, láskyplně a nenásilně vás vede celým procesem. Kdykoli je v průběhu terapie možný odpočinek, případně regresi na přání klienta ukončit.“

Pro mnoho lidí znamená regrese návrat do minulých životů, což může působit příliš ezotericky.

„Ano, to máte pravdu. Terapeuti i weby takto regresi často prezentují. Pak to skutečně může působit příliš „ezošsky“. Mám za sebou stovky regresních terapií se svými klienty, které probíhají v příjemném prostředí Oázy Alterna v Ostravě. Mohu ze zkušenosti říci, že většinou se brodíme současným životem, mládím, dětstvím, maximálně prenatálním obdobím. Samozřejmě záleží na evolučním vývoji každého jednotlivce, na jeho spirituálním neboli duchovním nastavení."

Co tím máte na mysli ?

„Jestli člověk na sobě duchovně pracuje, zajímá se o své nitro, svou duši, umí relaxovat nebo ještě lépe meditovat, může se mu podařit proniknout i mnohem hlouběji do buněčné paměti. A skutečně se vnořit do svých minulých životů. Víte, nikdo nikdy ještě nevyvrátil, jestli reinkarnace existují či jsou pouze výmyslem našeho podvědomí nebo imaginace. Záleží na každém z nás, co vnímá jako vědecky podložené a co už je příliš „ezo“. Co bych však ráda zdůraznila – regrese vás nikdy nepustí dál, než vaše tělo i duše unese. Znám spoustu psychologů, psychoterapeutů a koučů, kteří s imaginací a vizualizací úspěšně pracují. Jen používají jiné názvosloví, než např. čakry, duše, intuice atd. Nicméně samotný způsob a filozofie terapie je velmi podobný. Jestli to je nebo není příliš „ezo“? Pro mě a mé klienty je prioritní, zda pomůže! A věřte, že po letech praxe mohu regresní terapii vřele doporučit.“

Mohou regresi vyzkoušet také zájemci, kteří mají diagnostikované psychické onemocnění, případně užívají psychofarmaka?

„Většina pacientů s psychickým onemocněním užívá psychofarmaka a jsou v ambulantní nebo jiné péči. V tomto případě regresi nedoporučuji, aby se nekřížila s již probíhajícími metodami léčby. Tato terapie není vhodná ani pro těhotné ženy, epileptiky a pacienty s kardiostimulátorem."

Než se rozhodnu podstoupit regresi, co bych měl udělat?

„Hlavně se konečně rozhodnout! Ale i rozhodnutí přicházejí v ten pravý čas. Svůj život máte ve svých rukou a záleží pouze na vás, jak s ním naložíte. To je však na jiné povídání. Ptejte se, hledejte odpovědi, nacházejte řešení. Nevíte-li si rady a potřebujete pomoc, nečekejte a jednejte. Vaším zdrojem k naplněnému životu jste především vy sami a vaše chtění na sobě pracovat, nebát se vstoupit do neznámých vod a najít v sobě odvahu začít kvalitněji a zdravěji žít, třebaže to bude zpočátku hodně bolet."

Více informací o terapiích se dovíte na www.oazaalterna.cz

Podrobnější informace, konzultace zdravotního stavu a termíny objednávek je možné domlouvat telefonicky na čísle +420 604 166 425.

Autor: Draha Dayen

Příbuzné články