Varování
V souvislosti s koronavirovou epidemií může dojít ke změnám či zrušení akce!
Doporučujeme konání akcí předem ověřit přímo u pořadatele.

Mikromobilita na Ostravsku, rozhovor s náměstkem primátora pro dopravu - Ing. Vladimírem Cigánkem

8. duben 2021

Mohli jste již zaznamenat seriál o sdílených koloběžkách Lime v Ostravě v naší rubrice Reportáže/Seriály. Pro ty, kdo nestihli, najdete zde:

1. díl - Představujeme Lime

2. díl - Jak na to?

3. díl - Testovačka a technické parametry

4. díl - Exkluzivní rozhovor s managarem Lime Václavem Petrem

Už tedy víme něco o poskytovateli Lime, uživatelském fungování koloběžek. Taky jsme se svezli a o zážitek z jízdy se s vámi podělili. Dále nás zajímá pohled města, a proto jsme požádali o rozhovor náměstka primátora pro dopravu pana Ing. Vladimíra Cigánka. Zeptali jsme se nejen na nové poskytovatele mikromobilitních služeb, ale také přesahy této tématiky do jiných oblastí z pohledu běžného života občana či turisty. Stejně tak nás zajímaly další vize a plány města.

Jak vnímáte, že byly sdílené koloběžky Lime Ostravany přijaty? Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí?

Zpětnou vazbu máme od poskytovatelů (Lime a Bolt), kteří hlásili poměrně velký zájem o sdílené elektrické koloběžky v prvních dnech. Z reakcí lidí na sociálních sítích to zatím vypadá, že jsou nadšení a vnímají e-koloběžky pozitivně.

Jak funguje spolupráce s Lime? Co funguje dobře a na čem je třeba dále pracovat?

Komunikace s poskytovateli probíhá poměrně pravidelně. V současnosti s nimi řešíme např. finální znění memoranda o spolupráci, které se chystá Ostrava se všemi poskytovateli podepsat. Jsou v něm nastaveny základní pravidla fungování e-koloběžek ve městě. Trochu se na začátku provozu potýkáme s vracením koloběžek mimo existující stanice, což je jeden ze zásadních požadavků města. Každopádně na tom pracujeme, aby se to nestávalo, a fungovalo vše jak má.

Od Lime máme informace o 3 základních podmínkách vaší společné dohody o provozu koloběžek ve městě. A to snížená rychlost v centru a jeho okolí, pevná parkovací stání a stanovený max. čas na odstranění koloběžky z místa, kam nepatří. Po měsíci provozu je třeba ještě vznést na poskytovatele další potřebné požadavky nebo je to takto dostačující? Jste doposud spokojeni s plněním dohodnutých podmínek ze strany Lime?

Tyto tři podmínky jsou v současnosti dostačující, nejvíce je třeba soustředit se na výše zmiňované odkládání koloběžek v rámci již zavedených stanic, aby nepřekážely a nehyzdily veřejný prostor. Zatím je na vyhodnocení ještě brzy.

Lime má aktuálně ve městě 200 sdílených koloběžek, kolik jich má aktuálně v Ostravě Bolt? Jaký je dle vaší představy optimální cílový počet?

Bolt jich má dle posledních informací ve městě 250 a chce se dostat až na 500 strojů. Jaký je optimální počet ukáže až reálný provoz a poptávka uživatelů. V polovině dubna by chtěl dát do provozu více než 250 ekoloběžek Re-volt, další provozovatel. Myslím, že po této sezóně bude poměrně jasné, kolik je optimální počet, respektive kolik sdílených e-koloběžek se v Ostravě „uživí“.

Uvažujete o dotaci ze strany města na podporu těchto sdílených elektromobilních služeb, které mají i ekologický přínos pro město? Stejně tak jako podporujete provoz sdílených kol Next Bike, aby služba pro občany byla levnější?

Město zatím o podpoře této dopravy neuvažuje. Preferovány jsou kola, které mají pro obyvatele vyšší přidanou hodnotu minimálně v tom, že jízdou na nich udělají také něco pro své zdraví.

Pracujete s daty od Lime v nějakých navazujících oblastech nebo ve spolupráci s dalšími partnery? Ukázalo vám to nějaké nové potřeby občanů, města? Např. navazující spoje veřejné dopravy, atd.?

Provozovatelé nám zatím žádné data neposkytli, na to je ještě moc brzy. To, jestli nám je poskytnou, je o domluvě, jelikož se jedná o čistě komerční službu bez podpory města. E-koloběžky vnímáme jako další prostředek mikromobility, který může být zajímavý pro jiné uživatele než jsou uživatelé sdílených kol.

Měl jste už vy osobně možnost vyzkoušet sdílené koloběžky? Jaký byl cíl cesty? Jaký to pro vás byl zážitek?

Osobně nejsem fanoušek tohoto způsobu dopravy, preferuji jízdní kola.

Co jste již doposud vykonali pro podporu mikromobily ve městě, na čem aktuálně pracujete a co plánujete v této oblasti do budoucna?

Město pracuje především na budování a zdokonalování sítě existujících stanic v rámci svého území. Tyto stanice slouží jako základní infastruktura pro výpůjčky kol/koloběžek, takže musí být pro uživatele na co nejatraktivnějších lokalitách. Do budoucna by se Ostrava měla zaměřit především na budování bezpečných cyklotras, tak, aby se lidé nebáli na kolech/koloběžkách jezdit, a podíl této dopravy ve městě rostl.

Spolupracujete v oblasti mikromobility s dalšími městy (obcemi) regionu, sdílíte zkušenosti, pracujete na společných projektech? Čeho se týkají?

Existují schůzky zástupců měst z Opavy, Frýdku-Místku, Havířova a Ostravy, kde si města vyměňují zkušenosti s mikromobilitními službami a obecně s jejich provozem. Při neustálém rozšiřování pokrytí těchto služeb se také do budoucna nabízí úplné propojení jednotlivých měst a vznik „společného systému“.

Je s mikromobilitou počítáno/pracováno/plánováno v oblasti cestovního ruchu, např. propojení zájmových míst?

Stanice pro výpůjčky e-koloběžek/sdílených kol jsou samozřejmě zřizovány na co nejatraktivnějších místech - ať už z pohledu obyvatele, tak z pohledu případného turisty. Zřizování jednotlivých stanic mají v gesci městské obvody, jelikož ty mají nejlepší informace o zájmových lokalitách na svém území.

Je něco, co byste vzkázal uživatelům sdílených služeb? Co je důležité, aby bylo dodržováno?

S e-koloběžkami není možno vjet na chodník, vztahují se na ně stejná pravidla silničního provozu jako na jízdní kola. Tedy mohou jezdit po silnici a pouze v označených úsecích pěších zón či na cyklostezek. 

Velmi děkuji panu Cigánkovi za jeho čas a odpovědi a za sebe můžu říct -  jsem ráda že žiju ve městě, kde se hledají způsoby, jak podporovat ekologický způsob pohybu po městě, a rozšiřují se možnosti, jak se přiblížit do jeho přilehlých částí. Beru to jako možnost pohybové aktivity venku, zážitku s rodinou či přáteli. Těším se na další vývoj práce města v oblasti mikromobility, který je bezesporu nedílnou součástí jejich činnosti a cílů. Je jen na nás uživatelích, jestli tato služba bude přínosem a příjemným zážitkem nebo překážkou v dopravě či pěším. 

Pokud se mi podaří spojit se s novými poskytovateli a budou ochotní sdílet informace, ráda vám přinesu další info o Boltu či Re.voltu. 

Magdaléna Bystroňová