Žijte jako Skandinávci: 3. Lagom

Tajemství spokojeného života Seveřanů je nejspíše také spojeno s pojmem lagom. Jedná se o označení pro koncept přiměřeného života a chování, původem ze Švédska. Samotný výraz znamená ve švédštině „tak akorát“, „ani málo, ani moc“ či „přiměřeně“ a odkazuje na švédské přísloví „Lagom är bäst“, které lze přeložit například jako „Tak akorát je nejlepší“, případně „Méně je více“.

Myšlenka skandinávské přiměřenosti se stala celosvětově známější v roce 2017 díky časopisu Vogue, který lagom označil za jakéhosi nástupce v té době aktuálního trendu hygge, který jsme popsali v 1. díle našeho seriálu.

Koncept lagom je už nějaký ten pátek dobře známý i v české kotlině a to třeba také díky několika knižním publikacím, které tady vyšly. Připomeňme například knihu Lagom – Švédský způsob života od švédského novináře Görana Everdahla či knihu Lagom - tajemství spokojeného život od anglické bloggerky Niki Brantmark žijící se svou rodinou ve Švédsku. Lagom i Švédsko je, jak se zdá, v kurzu. Čím to tedy je?

Možná se jedná o reakci na stresující či soutěživý životní styl či konzumní vzorce chování. Jak již bylo uvedeno, myšlenka lagom jde trochu jinou cestou, kde se více cení život v rovnováze a jistá míra střídmosti, ale také životní styl založený na sociálním uvědomění či udržitelnosti. Člověk, který bude žít podle principů lagom, ať už cíleně či spíše intuitivně, bude tedy nejspíše snižovat svůj negativní vliv na životní prostředí, bude se také snažit zlepšovat rovnováhu mezi svým soukromým a pracovním životem, bude se snažit udržovat svůj domov v jisté harmonii, jako spotřebitel bude nakupovat zodpovědně, například s ohledem na spolehlivost výrobku a jeho udržitelnost, bude se těšit ze vztahů s lidmi, které má rád, bude si pěstovat vlastní plodiny a sbírat lesní plody, užívat si zdravý pohyb v přírodě...

Už jen výčet těchto témat dává tušit, že pojem lagom se dotýká vlastně téměř všech sfér lidského života. Proto také tipů jak žít v souladu s touto životní filozofií je hodně. Lola Akerström, fotografka a novinářka, která se konceptem lagom také zabývá, třeba radí:

Buďte pozitivní

Koncept lagom je založen na odporu k nadbytku či odmítání originality za každou cenu. Švédský životní styl směřuje k rovnováze jako skutečnému cíli. Cení se schopnost umět si v každé situaci najít něco pozitivního, umět se poučit z každé zkušenosti, usilovat o spravedlivý život v souladu s okolním světem. Jinak řečeno, cení se umění prožívat „střízlivost“ jako vítězství a ne jako něco špatného. Tento princip jednoduchosti platí i v kuchyni, která je založena na konceptu udržitelnosti a používání originálních nejlépe lokálních surovin.

Důležitost pohybu a spánku

Přesto, že lagom je koncept, který popisuje zejména vnitřní stav či nastavení mysli, skládá se z mnoha konkrétních návrhů a rad. Jednou z takových je, že bychom si měli umět vždy najít si čas na cvičení i odpočinek. To jsou totiž činnosti, které očišťují mysl a pomáhají zvládat každodenní život v pozitivním duchu. Lagom se tedy zaměřuje na pravidelné „rituály“, které do života přinášejí vyrovnanost. Zapomínat by se však nemělo ani na drobné radosti.

Udržitelnost a životní prostředí

Jedním z pilířů konceptu lagom je recyklace, tedy umění znovu použít a dát nový život starším předmětům. Vše je založeno na udržitelnosti, úspoře energie a používání materiálů, které respektují životní prostředí. A to platí i pro módu.

Jednoduché, ale funkční

Lagom znamená harmonii, umírněnost, užitečnost a všestrannost. To platí třeba i pro nábytek, který by měl být dle zásad lagom zejména funkční, praktický, pohodlný a odolný a to třeba díky jednoduchým a čistým liniím. Dokonce existuje několik pravidel, jak si zařídit domov v souladu s tímto konceptem. Pracovní stoly se například umisťují blízko oken, aby bylo využito přirozeného světla a ušetřila se elektrická energie. Upřednostňují se přírodní materiály, voleny jsou spíše neutrální barvy apod. Doporučuje se zbavit se zbytečností a ponechat si jen to, co nám dělá skutečnou radost, třeba předměty, které mají svou historii a jsou pro nás emocionálně důležité.

Nedokonalost je krása

Důležitou radou, kterou poskytuje švédský koncept, je opustit (nedosažitelný) cíl dokonalosti. Nic není více frustrujícího, než usilovat o něco nedosažitelného. Naopak lze tvrdit, že spokojenost se skrývá někde uprostřed, třeba i v jistých nepřesnostech a částečných nedokonalostech, které také charakterizují náš život.

A se skandinávským pojmem lagom velmi úzce souvisí i „fika“. Ale o té se dozvíme něco více zase příště.

      

Seriál - Žijte jako Skandinávci:

      

      

  • 1. Hygge - pocit či recept na štěstí
  • 2. Lykke - koncept šťastného či radostného života
  • 3. Lagom - tak akorát je nejlepší
  • 4. Fika - přestávka na kávu
  • 5. Sisu - odhodlání, neústupnost či vnitřní síla
  • 6. Kalsarikänni - kalba ve spoďárech

      

(hav, foto: sweden.se)

Příbuzné články